Welkom bij Royal Jongbloed! Via deze link zijn onze covers te downloaden en recensies van uitgaven te lezen.


Covers

Vul achter de URL het ISBN (zonder streepjes!) in van de uitgave die je zoekt en klik vervolgens op de bestandsnaam die eindigt op '_om.pdf' voor de cover in hoge resolutie.
Je vindt in de map met ISBN ook de cover in jpg (eindigt op '_om.jpg') en, indien beschikbaar, een leesfragment (eindigt op '_lf.pdf').


Recensies

Vul achter de URL het ISBN in van de uitgave die je zoekt en klik vervolgens op de bestandsnaam die 'rc' bevat.
Als er meerdere recensies van een uitgave zijn, dan zijn deze genummerd. In de bestandsnaam staat ook waar de recensie is geplaatst.